Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Среда, 5.8.2020.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Јавна набавка мале вредности за 2020
Вести и саопштења
Корисни линковиПоставите питање
 

 

  Питања и одговори  
 
U vezi prijema resenja i vracanja povratnice koja je prvi put zalutala a sve u vezi predmeta 854/18 moja cerka koja zivi u Kanadi,Vankuveru poslala je mejlom skeniranu povratnicu po vasem uputstvu.I nteresuje me da li je mejl stigao i koja je dalja procedura.Unapred zahvaljujem.resenje je poslala preporuceno avionskom postom.
Poštovana, povratnica je stigla u sud, kada bude stiglo rešenje, stavićemo pečat pravosnažnosti.
Ja sam optuznicu dobio u oktobru 2012 i jos nije zakazan glavni pretres.miroslav lilic .bela palanka
СУДСКИ ПОСЛОВНИК 1. Редослед решавања предмета Члан 177. Предмети се решавају по реду пријема. У хитним или другим оправданим случајевима од овог реда се може изузетно одступити. Првенствено се узимају у рад предмети који се по закону сматрају нарочито хитним или хитним, а затим предмети који због околности случаја захтевају хитно поступање. У кривичном поступку првенствено се узимају у рад предмети у којима се неко лице налази у притвору или на издржавању казне, односно у којима је неко лице удаљено са дужности или му је привремено забрањено вршење одређене делатности.
Koji je postupak dpajanja vise krivicnih predmeta.kao i dali postoji zakonski rok od dana podnosenja zahteva tuzilastvu u vezi prizmanja krivice i nagodbe sa tuzilastvom
Спајање кривичног поступка регулисано је чл. 30 Законика о кривичном поступку, а споразум о признању кривице чл. 313 истог закона.
Kada je sud u obavezi da donese pravosnasnu presudu u parnnicnom postupku
Првостепена пресуда се доноси по закључењу главне расправе.
Kako da saznam da li je zavrsen predistrazni postupak? da li cu biti pismeno obavesten o tome? od poslednjeg susreta sa javnim tuziocem su prosli 8 meseci, i nista se ne desava, ne znam na cemu sam? dal da ocekujem poziv od suda, ne znam kako to ide???
Поштовани, Законик о кривичном поступку одређује одредбом члана 285. да предистражним поступком руководи јавни тужилац, као и да он може наложити полицији да предузима одређене радње ради откривања кривичних дела и проналажења осумњичених. Како на основу наведеног произилази да предистражни поступак није судски поступак, већ да спада у надлежност јавног тужиоца, то са Вас упућујемо да се обратите надлежном јавном тужиоцу.
Posle koliko vremena od predistraznog postupka se podize optuznica?
Законик о кривичном поступку не предвиђа рок за подизање оптужнице након спроведеног предистражног поступка, али одредбом члана 331. став 2. предвиђа да се оптужница подиже у року од 15 дана од када је завршена истрага ( у нарочито сложеним предметима 30 дана ). Дакле, јавни тужилац није везан роком за подизање оптужнице у односу на завршетак предистражног поступка, већ напред наведени законски рок за подизање оптужнице тече од дана доношења наредбе о завршетку истраге. Међутим, ако прикупљени подаци о кривичном делу и учиниоцу пружају довољно основа за оптужење, оптужница се може подићи и без спровођења истраге, с тим да Законик ни у овом случају није предвидео рок, већ је то ствар процене надлежног јавног тужиоца.
Dali je dozvoljen prigovor u izvršnom postupku prvostepenog sudije na zaključak o spajanju više predmeta
Закључак о спајању предмета је акт којим се управља поступком, и против истог није дозвољен приговор ( чл. 39. ст.7. Закона о извршењу и обезбеђењу )
Dali je ovom sudu poznato da su postupci u vezi naknade štete hitni (P.br.566/10)
Поступци у вези накнаде штете нису хитне природе. Хитност предмета прописана је чл. 50 судског пословника.
Šta se dešava kad se veštak lažno prestavlja da je ovlašćen za veštačenje u određenoj oblasti a nakon davanja nalaza utvrdi se da veštak nije registrovan za tu oblast.
Регистар судских вештака јавно је објављен на инетрнет страницу Министарства правде РС. По правилу, суд одређује вештака са листе вештака уписаних у Регистар за одређену област, с тим да ако за одређену област вештачења нема судског вештака уписаног у регистар, ако постоји опасност од одлагања или ако су регистровани вештаци спречени, односно ако то захтевају друге околности, вештачење може да обави лице одговарајуће струке које ће суд да одреди, а све у складу са одговарајућим одредбама процесних закона (чл. 264. ст.2 и 4 Закона о парничном поступку, чл. 114.ст.3 Законика о кривичном поступку). Уколико странка у поступку сматра да је вештачење спроведено супротно правилима конкретног поступка, може чињенично стање утврђено на тај начин оспоравати у поступцима по правним лековима.
Zasto u Zapisniku o popisu i proceni I-428/11 od 11.10.2012. godine sluzbeno lice nije unelo primedbe i prelog za prebijanje duga posto ima potrazivanja prema poverucu pod izgovoroma da se to ne upisuje jer je tipski obrazac. Na obrascu Zapisnika o popisu i proceni I-322/13 od 15.01.2013.godine je upisan prigovor duznika i njegov predlog za prebijanje dugova, sto niste uradili u predhodnom slucaju. Ko je za to odgovoran i da li je sa tim upoznat sudaja? Da li za to objasnjenje treba traziti od Ministra pravde?
Posebnim podneskom možete da istaknete prigovor prebijanja potraživanja i dostaviti ga sudu ili zahtev za otklanjanje nepravilnosti u radu sudskog izvršitelja u skladu sa čl. 74 ZIO.

Поставите питање :

 |1|  |2| |3|  |4|  |5|  |6|
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs