13.01.2020
Постављање адвоката по службеној дужности од 01.01.2019 до 31.12.2019. године.