11.05.2020
Укида се упуство о раду Основног суда у Пироту за време ванредног стања Су I бр. 1-23/20 од 17.03.2020. године....