30.11.2020
Николић Зорка из Пирота, девојачко Ђорђевић, рођена неутврђеног датума 1922...