28.04.2021
Портал за плаћање судске таксе успостављен је како би учесницима у судском поступку олакшао преузимање информације о задужењу судске таксе и омогућио плаћање без одласка у банку.

Упуство за коришћење портала за е-плаћање судских такси etakse.sud.rs