08.12.2021
1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Пироту - детаљније.
2. Образац пријаве за радно место - секретар суда.
3. Образац пријаве за радно место - архивар.
4. Изјава - образац бр. 1
5. Изјава - образац бр. 1а
6. База питања за проверу опште компетенције - Организација и рад државних органа Републике Србије
7. База питања за проверу општа функционална компетенција - Дигитална писменост
8. Пример теста којим се проверава компетенција - Пословна комуникација може се пронаћи на сајту Служба за управљање кадровима на следећој адреси: https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php
9. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место секретар суда...
10. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место архивар...