08.12.2021
1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Пироту - детаљније.
2. Образац пријаве за радно место - секретар суда.
3. Образац пријаве за радно место - архивар.
4. Изјава - образац бр. 1
5. Изјава - образац бр. 1а
6. База питања за проверу опште компетенције - Организација и рад државних органа Републике Србије
7. База питања за проверу општа функционална компетенција - Дигитална писменост
8. Пример теста којим се проверава компетенција - Пословна комуникација може се пронаћи на сајту Служба за управљање кадровима на следећој адреси: https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php
9. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место секретар суда...
10. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место архивар...
11. Извештај конкурсне комисије о резултатима провере општих функционалних компетенција - радно место секретар суда...
12. Извештај конкурсне комисије о резултатима провере општих функционалних компетенција - радно место архивар...