18.05.2022
1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Пироту - детаљније...
2. Образац пријаве за радно место - судијски помоћник-виши судијски сарадник.
3. Образац пријаве за радно место - судијски помоћник - судијски сарадник.
4. Образац пријаве за радно место - шеф рачуноводства.
5. Образац пријаве за радно место - записничар.
6. Изјава - образац бр. 1.
7. Изјава - образац бр. 1а.
8. База питања за проверу опште компетенције - Организација и рад државних органа Републике Србије.
9. База питања за проверу општа функционална компетенција - Дигитална писменост.

Пример теста којим се проверава компетенција - Пословна комуникација може се пронаћи на сајту Служба за управљање кадровима на следећој адреси: https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php

10. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место-судијски помоћник-виши судијски сарадник.
11. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место-судијски помоћник-судијски сарадник.
12. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место-шеф рачуноводства.
13. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место-записничар.
14. Списак кандидата који се ослобађају провере опште функционалне компентенције-дигитална писменост за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник.
15. Списак кандидата који се ослобађају провере опште функционалне компентенције-дигитална писменост за радно место судијски помоћник-судијски сарадник.
16. Списак кандидата који се ослобађају провере опште функционалне компентенције-дигитална писменост за радно место записничар.
17. Извештај конкурсне комисије о резултатима општих фунционалних компетенција - радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник.
18. Извештај конкурсне комисије о резултатима општих фунционалних компетенција -радно место шеф рачуноводства.
19. Извештај конкурсне комисије о резултатима општих фунционалних компетенција - радно место судијски помоћник-судијски сарадник.
20. Извештај конкурсне комисије о резултатима општих фунционалних компетенција -радно место записничар.
21. Резултати провере посебне функционалне компетенције за радно место записничар - тест.
22. Резултати провере посебних функционалних компетенција путем разговора са комисијом - за радно место записничар.
23. Резултати провере посебних функционалних компетенција - тест и усмени разговор - радно место записничар.
24. Резултати провере посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник путем теста.
25. Резултати провере посебних функционалих компетенција путем разоговора са комисијом за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник.
26. Резултати провере посебних функционалих компетенција тест и усмени разговор за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник.

27. Резултати провере посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник- судијски сарадник путем теста.

28. Резултати провере посебних функционалих компетенција путем разоговора са комисијом за радно место судијски помоћник - судијски сарадник.

29. Резултати провере посебних функционалих компетенција тест и усмени разговор за радно место судијски помоћник - судијски сарадник.

30. Резултати провере понашајних компетенција радно место - записничар