07.12.2022
Покреће се поступак ради доказивања смрти умрлог лица Стојановић Надежде, са последњим пребивалиштем у с. Понор, град Пирот...