Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Субота, 22.6.2024.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Акт о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Програм решавања старих предмета
Слободан приступ информацијама
Повећање поверења јавности у рад суда
Представке и притужбе
Судски тумачи
Медијација
Галерија - Слике суда
Уверења и услуге
Таксене тарифе
Обрасци, захтеви, молбе
Набавке у 2023. години
Вести и саопштења
Корисни линкови
Поставите питање
 

 

  Основни подаци о суду  
 
    ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

   Седиште суда
   Адреса: Српских владара 124
   Телефон: 010/321-585, 347-595
   Факс: 010/311-559
   Е-маил: uprava@pi.os.sud.rs
   Радно време суда: 07:30 - 15:30
   Судије и судско особље користе годишњи одмор од 1. јула до 31. августа
   Пријем код председника суда: петком од 08:00 - 11:00
   Пријем код секретара суда: уторком и четвртком од  09:00 - 11:00
 
   Матични број: 17773259
   Шифра делатности: 8423
   ПИБ: 106399748
   ЈББК: 80481
   Текући рачун - новчане казне, трошкови поступка и паушала: 840 - 29632845 - 56
   Текући рачун - депозит: 840 - 286802 - 15
   Текући рачун - судске таксе: 840 - 29666845 - 03
    
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs