Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Четвртак, 21.3.2019.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутра. узбуњивања
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Јавна набавка мале вредности за 2018
Вести и саопштења
Корисни линковиПоставите питање
 

 

  Питања и одговори  
 
Овде можете поставити питање уколико нека информација није постављена на сајту
НАПОМЕНА
Странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица обавештавају се о стању предмета у писарници на основу података из уписника и списа ( чл. 97. ст. 2. Судског пословника ) Путем овог линка, суд одговара само на она питања која не угрожавају интересе поступка, приватности и безбедности учесника у поступку и којим се не захтевају подаци о личности или нарочито остељиви подаци у смислу Закона о заштити података о личности.
Da li se poravnjanje stranaka vrši pred sudom ili može i kod advokata/javnog beležnika?
Čl. 88 st. 1 tačka 4 zakona o javnom beležništvu - Poravnjanje se zaključuje pred javnim beležnikom u obliku javnobeležničkog zapisnika i ima snagu sudskog poravnjanja.
Uplacena je taksa po predmetu P-40-1347/2012 Osnovnog suda u Pirotu a nije evidentirana. Kako proveriti?
Да би такса била евидентирана потребно је да доставите суду уплатницу, а копију исте задржати за себе.
Danas oko 13 i 20 nam je doso izvrsitelj za prinudnu naplatu moj suprug Milan Djordjevic nema imovinu na svoje ime a pritom nije u radnom odnosu popisali su televizor trosede dvosede ves masinu kompijuter dali imaju prava da popisu stvari jer nije to njegova imovina
Чланом 85. Закона о извршењу и обезбеђењу пописан је предмет пописа. Члан 85. Ст. 1. Пописују се ствари које се налазе у државнини извршног дужника, као и његове ствари које се налазе у државнини извршног повериоца или трећег лица. Ако треће лице не обавести суд, односно извршитеља о својим правима на покретној ствари у поседу извршног дужника, која је предмет извршења, нити докаже своја права на њима, сматра се да таква права трећег не постоје и да је извршни дужник власник ствари која се налази у његовом поседу. Чланом 50. Ст.1. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да лице које тврди да у погледу предмета извршења има право које спречава извршење, може све до окончања извршног поступка да изјави приговор судији, којим тражи да се извршење на том предмету прогласи недопуштеним. Ако извшитељ спроводи извршење, судија доставља приговор и њему.
Šta se dešava kad se veštak lažno prestavlja da je ovlašćen za veštačenje u određenoj oblasti a nakon davanja nalaza utvrdi se da veštak nije registrovan za tu oblast.
Регистар судских вештака јавно је објављен на инетрнет страницу Министарства правде РС. По правилу, суд одређује вештака са листе вештака уписаних у Регистар за одређену област, с тим да ако за одређену област вештачења нема судског вештака уписаног у регистар, ако постоји опасност од одлагања или ако су регистровани вештаци спречени, односно ако то захтевају друге околности, вештачење може да обави лице одговарајуће струке које ће суд да одреди, а све у складу са одговарајућим одредбама процесних закона (чл. 264. ст.2 и 4 Закона о парничном поступку, чл. 114.ст.3 Законика о кривичном поступку). Уколико странка у поступку сматра да је вештачење спроведено супротно правилима конкретног поступка, може чињенично стање утврђено на тај начин оспоравати у поступцима по правним лековима.
Kada je sud u obavezi da donese pravosnasnu presudu u parnnicnom postupku
Првостепена пресуда се доноси по закључењу главне расправе.
Kako da saznam da li je zavrsen predistrazni postupak? da li cu biti pismeno obavesten o tome? od poslednjeg susreta sa javnim tuziocem su prosli 8 meseci, i nista se ne desava, ne znam na cemu sam? dal da ocekujem poziv od suda, ne znam kako to ide???
Поштовани, Законик о кривичном поступку одређује одредбом члана 285. да предистражним поступком руководи јавни тужилац, као и да он може наложити полицији да предузима одређене радње ради откривања кривичних дела и проналажења осумњичених. Како на основу наведеног произилази да предистражни поступак није судски поступак, већ да спада у надлежност јавног тужиоца, то са Вас упућујемо да се обратите надлежном јавном тужиоцу.
Posle koliko vremena od predistraznog postupka se podize optuznica?
Законик о кривичном поступку не предвиђа рок за подизање оптужнице након спроведеног предистражног поступка, али одредбом члана 331. став 2. предвиђа да се оптужница подиже у року од 15 дана од када је завршена истрага ( у нарочито сложеним предметима 30 дана ). Дакле, јавни тужилац није везан роком за подизање оптужнице у односу на завршетак предистражног поступка, већ напред наведени законски рок за подизање оптужнице тече од дана доношења наредбе о завршетку истраге. Међутим, ако прикупљени подаци о кривичном делу и учиниоцу пружају довољно основа за оптужење, оптужница се може подићи и без спровођења истраге, с тим да Законик ни у овом случају није предвидео рок, већ је то ствар процене надлежног јавног тужиоца.
Dali je dozvoljen prigovor u izvršnom postupku prvostepenog sudije na zaključak o spajanju više predmeta
Закључак о спајању предмета је акт којим се управља поступком, и против истог није дозвољен приговор ( чл. 39. ст.7. Закона о извршењу и обезбеђењу )

Поставите питање :

 |1| |2|  |3|  |4|  |5|
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs